Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak di DPPKBP3A Kabupaten Bengkulu Selatan mempunyai fungsi:

  1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan
  2. Meningkatkan sosialisasi konsep kesetaraan gender
  3. Menghapuskan segala bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan
  4. Menegakkan Hak Asasi Manusia ( HAM ) bagi perempuan
  5. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak
  6. Meningkatkan kemampuan kemandirian organisasi perempuan dan peduli anak